Naujiems klientams

Telefonas:
Kodas:Paslaugos įkainiai ir atsiskaitymas:
VIP narystė (prenumerata) yra mokama. Norėdami tapti VIP nariu siųskite sms su tekstu: FVP nr. 1679, kaina 0.2 EUR
Prenumeratos mokestis nuskaičiuojamas automatiškai, kas 7 dienas.
Prenumeratos kaina 1 EUR už 7 dienas
Paslaugos prenumeratos nutraukimas:
Vartotojas paslaugos narystę (prenumeratą) gali nutraukti bet kuriuo metu išsiųsdamas SMS žinutę
numeriu 1679 su raktažodžiu UFVP. Prenumeratos nutraukimo kaina 0.09 EUR
Atsisakius prenumeratos paslauga nustoja veikti iškart.
Visas savo paslaugas galite valdyti http://savitarna.vero.lt. Kokybės telefonas 865841777 Arba rašykite el paštu: kinasvip@gmail.com